About us

We are shaped by our thoughts, we become what we think. All that we arise with our thoughts, make our world better or worse.


Sri​ ​Lankan​ ​Buddhist​ ​Cultural​ ​Centre​ ​in​ ​Hong​ ​Kong (SLBCCHK)​ ​is​ ​the​ ​one​ & ​only​ ​Sri Lankan​ ​centre​ ​that​ ​dedicated​ ​for​ ​Sri​ ​Lankan​ ​Buddhist​ & ​Cultural​ ​practice​ ​in​ ​Hong Kong​.​ ​SLBCCHK​ ​delivers​ ​the​ ​philosophies​ ​of​ ​Buddhism​ ​by​ ​facilitating​ ​Theravada Buddhist​ ​practices​ ​align​ ​with​ ​Sri​ ​Lankan​ ​cultural​ ​events.

හොංකොංහි ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය, බෞද්ධ දර්ශනයට අනුකූලව යහපත් මාර්ගෝපදේශයක් සහ ඒ හා සමගාමීව ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතික ක්‍රියාකාරකම් සදහා ලාංකීය එකමුතුවෙන් උදාර පරමාර්ථයෙන් ස්ථාපිත එකම කේන්ද්‍රස්ථානය බව ශ්‍රිලන්කිකයන් වශයෙන් ප්‍රෞඩත්වයෙන් කියන්නෙමු .

In​ ​2016,​ ​SLBCCHK​ ​established​ ​with​ ​the​ ​utmost​ ​effort​ ​of​ ​Sri​ ​Lankan​ ​community​ ​in​ ​Hong Kong,​ ​under​ ​the​ ​spiritual​ ​guidance​ ​of​ ​Ven.​ ​Sigiriye​ ​Sumiththa​ ​Thero.

The​ ​intention​ ​is​ ​to​ ​Propagation​ & ​teaching​ ​of​ ​Theravada​ ​Buddhism​ ​as​ ​practiced​ ​in​ ​Sri Lanka & ​to​ ​prepare​ ​events​ & ​programs​ ​aimed​ ​at​ ​integration​ ​of​ ​society​ ​and promoting​ ​harmonious​ ​living,​ ​freedom​ ​from​ ​all​ ​mental​ ​suffering​ ​&​ ​explore​ ​the​ ​happiness through​ ​a​ ​joyful​ ​spiritual​ ​life​ ​together.

මෙත් සිතින් පිළිගනිමු !

Venarable Sumiththa Thero
Hon. Religious & Spiritual Advisor, Founder
BA(Hons), MBS(HKU), MBC(HKU)

PROGRAMS OFFERED BY SLBCCHK

Buddhist Meditation Program
Thervada meditation (Bhawana) techniques based on sathipatthana sutta, other theravada techings & Buddhist commentaries (attha katha).

Theravada Buddhist Studies
An observation about basic Theravda Buddhist principles, and critical, comparative study with other traditions.

Theravada Buddhist Chantings
Conducting Buddhist chantings as a regular Buddhist practices with an intention to achieve both physical & spiritual well-being.

Theravada Buddhist Ethics & Discussions
Discussions on Buddhist ethics & practices on regular programs to generate & ethical society.

Inter-religious Discussions
Interfaith dialogues to minimize inter religious conflicts & to build a peaceful environment for harmonious life.

Buddhist Counseling
Guidence for anger management, stress management & balanced family life.

Sri Lankan Cultural Events
Performing various Srilankan cultural events and workshops.

Sri Lankan Buddhist Religious Programs
Conducting daily, weekly, monthly & annually Buddhist religious programs.

OBJECTIVES OF SLBCCHK

Propagation and teaching of Theravada Buddhism as practiced in Sri Lanka.

Teaching of Buddhist rituals and precepts to the Society at large but especially to the Sri Lankan community in Hong Kong.

Conduct meditation and religious ceremonies and counselling programs suited for the conditions and environment of Hong Kong.

To establish a permanent centre to hold various religious and Sri Lankan cultural events and for providing temporary accommodation to monks from overseas, particularly from Sri Lanka, who visit or pass through Hong Kong for religious events or for educative purposes.

To prepare events and programs aimed at integration of society and promoting harmonious living.

Events

Aware among the thoughtless, awake among the sleepy,the wise advances, like a racehorse leaves behind the slow.

Upcoming Events
  • ධම්ම ගවේෂී - අන්තර්ජාලය ඔස්සේ කෙරෙන සාකච්ඡාමය ස්වරූපයේ ධර්ම දේශනා මාලාවක්, එය සෑම බ්‍රහස්පතින්දා දිනකම හොංකොං වේලාවෙන් රාත්‍රී 8 සිට 10 දක්වා අන්තර්ජාලය ඔස්සේ පැවැත්වීමට නියමිතය. මේ සඳහා සහභාගි වීමට කැමැත්තක් දක්වන අයෙක් වේ නම් සාකච්ඡාවට අදාළ අන්තර්ජාල දිගුව දැනගැනීම සඳහා +852 53608945 අංකයට whatsapp පණිවිඩයක් තබන්න. සර්වඥතා ඥාන ප්‍රතිලාභයෙන් ලොව්තුරා බුදු බවට පැමිණි ශාන්තිනායක අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ අනේකවිධ දුක් කම්කටොලු වලින් පෙලෙන අපමණ ලෝකවාසීන් කෙරෙහි පතල මහා කරුණාවෙන් සාරාසංඛ්‍ය කල්ප ලක්ෂයක් මුළුල්ලෙහි කියා ලියා නිමවා ලිය නොහැකි දුක් පීඩාදියට භාජනය වෙමින් දානාදි සමත්‍රිංශත් පාරමිතා පුරා අවිද්‍යා අන්ධකාරයෙන් ගිලුනා වූ ලෝකය ප්‍රඥා ආලෝකයෙන් ඒකාලෝක කරමින් බුද්ධත්වයට පැමිණ හතලිස් පස් අවුරුද්දක් මුළුල්ලෙහි ධර්මානුශාසනා පැවැත්වූ සේක. එවන් වූ ගැහැට විඳ ලැබුවාවු පරම ගම්භීර බුද්ධ භාෂිතය තත් වූ පරිද්දෙන් බලා කියවා අවබෝධ කර ගැනීම බුදුරජාණන් වහන්සේ උදෙසා කරන්නා වූ අග්‍රගණ්‍ය ප්‍රතිපත්ති පූජාවකි. මෙකල බුද්ධ පූජා, බෝධි පූජා, මල් පහන් සුවඳ දුම් පූජා මැද වැළලෙමින් යන ශ්‍රේෂ්ඨ සද්ධර්මය නැවත මතු කරලීමට ගන්නා කවර හෝ උත්සාහයක් , අපගේ ධර්ම ඥානය පුළුල් කිරීම පිණිසත් ධර්මයේ චිරස්ථිතිය පිණිසයි හේතු වනු ඇත . මෙම චේතනාව පෙරදැරි කරගෙන බුදු දහමේ මූලාශ්‍රය වන ත්‍රිපිටකය මත පදනම්ව පිරිසිදු බුද්ධ දේශනාව පිලිබඳව මනා අවබෝධයක් ලැබෙන ආකාරයට සාකච්ඡාමය ස්වරූපයේ දේශන මාලාවක් පැවැත්වීමට කටයුතු සූදානම් කර ඇත. මෙත් සිතින් ආරාධනා !
  • Dhamma Gaweshi - Online Shamma Discussion (FREE). Will be concudting online on every Thursday from 8 PM to 10 PM HKT, Please leave a whats app message to +852 53608945 , if you are interested to joining the session and get to know more details, Welcome with Meththa!
  • කොරෝනා නීති - පවතින කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය යටතේ පොදු ස්ථානවල පිරිස එක්රැස්වීම පිලිබඳව හොංකොං රජය විසින් නීති පනවා ඇත. ඒ අනුව හොංකොං ශ්‍රී ලාංකික බෞද්ධ සංස්කෘතික මධ්‍යස්ථානය තුල රැස්වන පිරිස සීමා කිරීමට සිදු වන බව කරුණාවෙන් දැනුම් දෙන්නෙමු.
  • Covid Restrictions - To minimise the risk of COVID-19 spreading in the community, we all need to work together on social distancing. As per the government restrictions SLBCCHK has limited public gatherings at the centre premises.
Past Events (All Event Galleries)

Katina Nov 2020

Blood Donation Sep 2020

Helping Hand 2020

Cultural Show 2019

Pirith & Katina Nov 2019

Wesak Program May 2019

Heal Srilanka 2019

Dhamma School Prize Giving 2019

Independence Day 2019

Cultural Show 2018

Katina Pinkama Nov 2018

Blood Donation Sep 2018

Bhakthi Getha Jun 2018

Wesak Program May 2018

Avurudu Apr 2018

Independence Day 2018

Cultural Show 2017

Katina Pinkama Oct 2017

Blood Donation Sep 2017

Bhakthi Getha Jun 2017

Wesak Program May 2017

Pirith Chanting Apr 2017

Avurudu Apr 2017

Opening Centre Mar 2017

News

Every experience, no matter how bad it seems, holds within its a blessing of some kind, The goal is to find it.

Stylus of Dhamma

Thousands of candles can be lighted from a single candle, and the life of the candle will not be shortened. Happiness never decreases by being shared.

සබ්බාසව සූත‍්‍රය | Sabbasawa Sutta
ධම්ම ගවේෂී - සියලු ආශ්‍රව දුරුකරන පිළිවෙත මජ්ඣිම නිකාය 2 වන සූත‍්‍රය,
මූල පරියාය සුත්‍රය | Mula Pariyaya Sutta
ධම්ම ගවේෂී - සියලු ත්‍රෛභූමක (කාම රූප අරූප) ධර්මයන්ට මුල් වූ කරුණු ප්‍රකාශ වන්නාවූ දෙශනාව
ත්‍රිපිටකය හැඳින්වීම|Intro to Tripitaka
Dhamma Gaveshi - Tripiṭaka is composed of three main categories Sutra Piṭaka, Vinaya Piṭaka, and the Abhidhamma Piṭaka
Asian Ethnic Cultural Performances 2018
SLBCCHK has represented a glimpse of Paradise Sri Lanka & its rich cultural heritage at the Asian Ethnic Cultural Performances.
Vipassana Meditation - Program 2
Vipassana Meditation delivered by Ven.Sumiththa Thero at the Meditation Program organized by SLBCCHK
Multicultural Carnival 2018
The show integrated Sri Lankan Cultural Dances & It was a c olorful event.
Vipassana Meditation - Program 1
Vipassana Meditation delivered by Ven.Sumiththa Thero at the Meditation Program organized by SLBCCHK
Dhamma Sermon by Bhaddiya Thero
Most Venerable Mawarale Bhaddiya Thero at the Wesak Program organized by Sri Lankan Buddhist Cultural Centre Hong Kong
Buddhism & Culture in Sri Lanka
Viu TV Program about Buddhism & Culture in Sri Lanka, recorded at SLBCCHK premises around To Kwa Wan
Discourse on World Peace
Valuable dhamma discussion about Peace by Ven. Sumiththa Thero, SLBCCHK with HWPL China Branch
SLBCCHK Opening Ceremony
The Opening ceremony of temple held on 05th of March 2017 at To Kwa Wan new premises.
Beginning of SLBCCHK
Highlights of gatherings, to build up the Sri Lankan Buddhist cultural centre in Hong Kong.
Gathering of Sri Lankans in HK for temple
Gathering of all Sri Lankans in Hong Kong to establish their Buddhist cultural centre on 27th of Nov. 2016. All Sri Lankans in HK are welcome to gather around us.
Feeling South Asian
Prof. Siumi Maria launched the Multiculturalism in Action Project, with an aim to raise awareness of the ethnic and cultural diversity in Hong Kong.
Budu Guna
Theravada countries it is the custom for Buddhists to hold elaborate festivals to honor 28 Buddhas.
Stress release meditation in Sinhala
Short meditation relaxation session to clam the mind and to release the stress in you.
The Buddha (Full Documentary)
This documentary tells the story of the Buddha’s life, a journey especially relevant to our own bewildering times of violent change and spiritual confusion.

Beings are born into a particular plane depending of their accumulated kamma. Dhamma talk about unhappy states of existence.

Donations

True charity occurs only when there are no notation of giving, giver, or gift.

We are delighted to inform you all that the Sri Lankan Buddhist Cultural Center in Hong Kong - SLBCCHK has got possession of a dedicated account in HSBC Bank in Hong Kong. This will facilitate the well-wishers to make their single & regular donations fast and convenient.

As you can witness through www.slbcchk.com & Flicker Albums, we have been able to promote Sri Lankan Culture & Theravada Buddhism in Hong Kong for the last two years in various aspects. We also conduct regular religious, language and cultural teaching sessions at our premises. Hence SLBCCHK has become a knowledge hub too for various segments of society.

SLBCCHK is an organization solely driven by a team of dedicated volunteers and financially supported by heartfelt contributions of well-wishers. Our organization wouldn't have been in this success if it wasn't the dedicated support of our volunteers & well-wishers.

Looking forward to your continuous support in the effort of promoting Sri Lankan culture & Theravada Buddhism while being the Sri Lankan social, cultural and knowledge hub in Hong Kong.

For your kind donations, With utmost thanks, please find the bank account details below.

Hong Kong and Shanghai Banking Cooperation – HSBC
Tsim Sha Tsui Branch
Account Name - Sri Lankan Buddhist Cultural Center
Account No - 817-815061-838

We shall arrange official receipts accordingly and should you arrange one-off or regular (monthly) donations, kindly keep us informed with payment reference enabling us to update our records accordingly.

Appreciation is greatly expressed, in advance for your kind consideration.

With the blessings of the Triple Gem, wish you & your loved ones a new year filled with wisdom and happiness!

Venarable Sumiththa Thero
Hon. Religious & Spiritual Advisor, Founder

FUNDRAISING PROGRAMS BY SLBCCHK

Heal Sri Lanka

Sri Lankan University Students of Hong Kong together with SLBCCHK have organised a donation campaign to assist the victims of Easter Sunday attack in Sri Lanka. “LET’S HEAL THEM TOGETHER !!!” Please click the e-flyer.

Please make your donations to the Sri Lankan Buddhist Cultural Center bank account as in above or contact our members for more details. Let us know when you made the donation for record keeping. We will provide a final account report at the end of the event for your information.

>

Contact us

He who walks in the eightfold noble path with unswerving determination is sure to reach Nirvana.

Sri Lankan Buddhist Cultural Centre - Hong Kong
3F, 27 Sheung Heung Road, To Kwa Wan,
Kowloon, Hong Kong
斯里蘭卡佛學文化中心, 香港九龍土瓜灣上鄉道27號3樓
(directions)

(852) 3481 8117

(852) 5919 4539

info@slbcchk.com

www.slbcchk.com

slbcchk